Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ĝi havas sekciojn en pli ol 40 landoj kaj membrojn en pli ol 70. Kelkaj sekcioj havas propran hejmpaĝon: vidu ĉe Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Katalunio, Korea Resp., Pollando, Svedio, Usono kaj Kanado

Kiuj estu membroj en ILEI?
Se vi instruas Esperanton, aŭ se vi estas instruisto de aliaj lingvoj aŭ fakoj kaj volas interŝanĝi spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto, aŭ se vi estas junulo kaj volas gvidi kursojn en aranĝoj, kluboj aŭ per la reto, aŭ se vi havas spertojn en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj, aŭ se vi volas subteni la instruadon de Esperanto kaj interkultura edukado, tiukaze vi estu membro de ILEI!  Jen informoj kiel membriĝi

Kion ILEI ofertas al vi?

  • Ilustrita revuo, Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kun 40-paĝoj kvarfoje jare, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn novaĵojn. Ĝia livero estas inkluzivita en la membreco. 
  • Ĉiujara internacia Kongreso kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso. 
  • Abonebla revuo, Juna Amiko, kun allogaj legaĵoj por iuj legemuloj inter 10 kaj 100-jaraĝaj. ILEI-membroj povas aboni ghin kun rabato, ili estas superaj membroj.

www.ilei.info

Eventoj
Venontaj eventoj

Listigi venontajn eventojn de ILEI en la ĉefa paĝo

🖥 Reta - 25/jul/20
53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI
🖥 Reta - 29/jul/20
Gastronomia Rondo
🖥 Reta - 30/jul/20
Tago de Pedagogio

Pasintaj eventoj
🖥 Reta - 9/maj/20
64a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO)
Zürich - 14/dec/19
ILEI Komuna Legado okaze de la Tago de la Libro
Poznań - 14/sep/19
Instruista Trejnado
Ĉaĉak - 12/jul/19
52-a Kongreso de ILEI
Beogrado - 9/jul/19
Antaŭkongreso en Beogrado
Uzantoj
Administrantoj

DidierJanot

Mireille Grosjean


Helpantoj