Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio. Ĝi havas sekciojn en pli ol 40 landoj kaj membrojn en pli ol 70. Kelkaj sekcioj havas propran retpaĝon: Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Katalunio, Korea Resp., Pollando, Svedio, Usono kaj Kanado

Kiuj estu membroj en ILEI?
Se vi instruas Esperanton, aŭ se vi estas instruisto de aliaj lingvoj aŭ fakoj kaj volas interŝanĝi spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto, aŭ se vi estas junulo kaj volas gvidi kursojn en aranĝoj, kluboj aŭ per la reto, aŭ se vi havas spertojn en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj, aŭ se vi volas subteni la instruadon de Esperanto kaj interkultura edukado, tiukaze vi estu membro de ILEI!  Jen informoj kiel membriĝi

Servoj kaj agadoj
  •  Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kvarfoje jare kun 40-paĝoj, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn novaĵojn. Ĝia livero estas inkluzivita en la membreco.
  • Juna Amiko, abonebla revuo, kun allogaj legaĵoj por legemuloj inter 10 kaj 100-jaraĝaj. ILEI-membroj povas aboni ĝin kun rabato kaj fariĝi superaj membroj.
  • Internacia Kongreso, okazanta ĉiujare en diversaj urboj de la mondo kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso. En 2021 ĝi okazos en Edinburgo.
  • ILEI agadas en diversaj kampoj (lernejoj, universitatoj, movadaj kursoj, ekzamenoj…). Se vi pretas kontribui, kontaktu nin.

Sekvu nin kaj partoprenu

ILEI.info

Ĉe Facebook

Ĉe YouTube

Ĉe Twitter

Ĉe Google

Ĉe Telegramo

www.ilei.info
ilei.prezidanto(ĉe)gmail.com

Eventoj
Venontaj eventoj

Listigi venontajn eventojn de ILEI en la ĉefa paĝo

Edinburgo - 10/jul/21
54-a Kongreso de ILEI

Pasintaj eventoj
🖥 Reta - 30/jul/20
7-a Tago de VEKI. AMO-seminario. Konkludo de VEKI
🖥 Reta - 30/jul/20
6-a Tago de VEKI. Pri Pedagogio.
🖥 Reta - 29/jul/20
Tago de Pedagogio
🖥 Reta - 28/jul/20
5-a Tago de VEKI. Programo: Tago de la Ligo
🖥 Reta - 28/jul/20
Gastronomia Rondo
🖥 Reta - 27/jul/20
4a Tago de VEKI Programo : Tago de Universitatoj
🖥 Reta - 26/jul/20
3-a Tago de VEKI, Tago de la Lingvoj
🖥 Reta - 25/jul/20
2-a Tago de VEKI 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI
🖥 Reta - 25/jul/20
1-a Tago de VEKI, la 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI
🖥 Reta - 25/jul/20
53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI (VEKI)
🖥 Reta - 9/maj/20
64a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO)
Zürich - 14/dec/19
ILEI Komuna Legado okaze de la Tago de la Libro
Poznań - 14/sep/19
Instruista Trejnado
Ĉaĉak - 12/jul/19
52-a Kongreso de ILEI
Beogrado - 9/jul/19
Antaŭkongreso en Beogrado
Uzantoj
Administrantoj

DidierJanot

Mireille Grosjean


Helpantoj