ILEI
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi havas membrojn en la tuta mondo kaj sekciojn en pli ol 40 landoj. Kelkaj sekcioj havas propran retpaĝon: Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Usono kaj Kanado

Membriĝo 
Vi estas instruisto en bazlernejo, mezlernejo aŭ universitato, vi gvidas Esperanto-kursojn, vi interesiĝas pri instruado, vi deziras interŝanĝi spertojn kun kolegoj, vi volas subteni instruadon de Esperanto… 

Servoj kaj agadoj
  •  Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kvarfoje jare kun 40-paĝoj, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn novaĵojn. Ĝia livero estas inkluzivita en la membreco.
  • Juna Amiko, abonebla revuo, kun allogaj legaĵoj por legemuloj inter 10 kaj 100-jaraĝaj. ILEI-membroj povas aboni ĝin kun rabato kaj fariĝi superaj membroj.
  • Internacia Kongreso, okazanta ĉiujare en diversaj urboj de la mondo kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso. En 2023 la kongreso okazos en Lignano Sabbiadoro, Italio, 5-12 aŭgusto 2023.
  • Internacia simpozio por (ne)esperantistaj fakuloj kaj interesatoj. Ĝi okazas ĉiujare kadre de la internacia kongreso.
  • ILEI agadas en diversaj kampoj (lernejoj, universitatoj, movadaj kursoj, ekzamenoj…). Se vi pretas kontribui, kontaktu nin.
Sekvu nin kaj partoprenu
ILEI.info

Banderolo-EsperantoILEI2.jpg 41,8 kB


www.ilei.info
ilei.prezidanto(ĉe)gmail.com

Administrantoj
Ĉefadministranto(j)

Ĉefadministranto rajtas aldoni novan administranton


Ahmad Mamduhi

DidierJanot


Kunadministranto(j)

Mireille Grosjean

Stefan MacGill