ILEI
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi havas membrojn en la tuta mondo kaj sekciojn en pli ol 40 landoj. Kelkaj sekcioj havas propran retpaĝon: Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Usono kaj Kanado

Membriĝo 
Vi estas instruisto en bazlernejo, mezlernejo aŭ universitato, vi gvidas Esperanto-kursojn, vi interesiĝas pri instruado, vi deziras interŝanĝi spertojn kun kolegoj, vi volas subteni instruadon de Esperanto… 

Servoj kaj agadoj
Sekvu nin kaj partoprenu
ILEI.info

Banderolo-ILEI.jpg 48,9 kBwww.ilei.info
ilei.prezidanto(ĉe)gmail.com

Administrantoj
Ĉefadministranto(j)

Ĉefadministranto rajtas aldoni novan administranton


Ahmad Mamduhi

DidierJanot

Fernando Pita


Kunadministranto(j)

Mireille Grosjean

Stefan MacGill