ILEI-Francio
ILEI-Francio (aŭ GEE) estas
– faka asocio (Groupe des Enseignants Espérantophones, GEE) de Espéranto-France,
– franca sekcio (ILEI-Francio) de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).

Ĝi grupigas
– instruistojn en bazlernejoj, mezlernejoj kaj universitatoj,
– kursgvidantojn kaj instruantojn,
– ĉiujn homojn kiuj interesiĝas pri instruado.

Ĝia ĉefa celo estas disvastigi instruadon de Esperanto, interalie ĉe baz/mezlernejoj kaj universitatoj.

ILEI-Francio havas retliston por interŝanĝi kaj dividi spertojn pri instruado. Ĉiuj rajtaj aliĝi ILEI-Francio ĉe Google

Aliĝo
Eblas aliĝi al GEE/ILEI-Francio per la aliĝilo de Espéranto-France.

Por aliĝi
→ Sur la paĝo 4 de la aliĝilo, krucumu la linion  "Souhaite devenir membre de G.E.E. (Groupe d’enseignants espérantophones)"
kaj
→ Aliĝu al ILEI (paĝo 2 de la aliĝilo) samtempe kun aliaj aliĝoj

Aliĝo al ILEI kostas
– 10€ por fariĝi ILEI-membro kun reta abono al Internacia Pedagogia Revuo (IPR),
– 20€ por fariĝi ILEI-membro kun reta kaj papera abono al IPR (por ricevi la revuon per-poŝte).

Estraro
(elektita la 2-an de junio 2020)
Prezidanto
– posteno libera
Vic-prezidantoj
– Aleks André
– Emmanuel Desbrières
Kasisto
– Andrea Bertrand
Sekretario
– Didier Janot
Vic-sekretarioj
– Elisabeth Le Dru
– Chantal Allen
Reprezentantoj ĉe ILEI
– Emmanuel Desbrières
– Aleks André
– Didier Janot

Oficialaj dokumentoj (aktualaj kaj malnovaj)

FR

Eventoj

Pasintaj eventoj
🖥 Reta - 28/aŭg/20
Dokumentoj
Uzantoj
Administrantoj

DidierJanot


Helpantoj