ILEI-Francio
ILEI-Francio (aŭ GEE) estas
– faka asocio (Groupe des Enseignants Espérantophones, GEE) de Espéranto-France,
– franca sekcio (ILEI-Francio) de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).

Ĝi grupigas
– instruistojn en bazlernejoj, mezlernejoj kaj universitatoj,
– kursgvidantojn kaj instruantojn,
– ĉiujn homojn kiuj interesiĝas pri instruado.

Ĝia ĉefa celo estas disvastigi instruadon de Esperanto, interalie ĉe baz/mezlernejoj kaj universitatoj.

Diskut-grupo por interŝanĝi kaj dividi spertojn pri instruado en Francio

Aliĝo
Por aliĝi al GEE/ILEI-Francio necesas aliĝi kaj al Espéranto-France kaj al ILEI. Eblas tion fari per la aliĝilo de Espéranto-France (paĝo 2, parto “Adhésion à ILEI…” ).

Estraro
Prezidanto
– posteno libera
Vic-prezidanto
– Aleks André
Kasisto
– Andrea Bertrand
Sekretario
– Didier Janot ; didier.janot(ĉe)uea.org
Vic-sekretarioj
– Elisabeth Le Dru
– Chantal Allen
Reprezentantoj ĉe ILEI
– Aleks André
– Didier Janot
Reprezentanto ĉe Espéranto-France
– Elisabeth Le Dru

Kandidatoj por la estraro bonvenas!

Plu mankas prezidanto kaj vic-prezidantoj:
– prezidanto zorgu pri ĝenerala agado, rilatoj kun edukaj instancoj…
– vic-prezidanto zorgu pri sia fako: bazlerneja agado, mezlerneja agado, universitata agado, studenta agado, movada agado…

Oficialaj dokumentoj (aktualaj kaj malnovaj)

EspérantoÉducation.jpg 31,1 kB

FR

Eventoj

Pasintaj eventoj
🖥 Reta - 9/okt/21
ILEI-Francio sin prezentas
🖥 Reta - 28/aŭg/20
Dokumentoj
Uzantoj
Administrantoj

DidierJanot


Helpantoj