Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
IFEF, Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, estis kreita en 1948. Celo de IFEF estas disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj. (Ekzemple, kelkaj fervojkompanioj uzis Esperanton en siaj internaciaj horar-libroj).

Ja, kiel en ĉiuj medioj, kie oni bezonas komuniki kun nesamlingvanoj (internacia komerco, diplomatiaj aferoj, turismo, ktp.), ankaŭ la fervojoj devas fronti tiun problemon, kiu pli kaj pli senteblas en la nuna epoko, kiam pli ol iam ajn antaŭe kreskas la kvanto de internaciaj kontaktoj, ne nur por vojaĝantoj sed ankaŭ por la fervojistoj mem.

Tra la jarcentoj, multaj solvoj estis provitaj, sed ĝis nun sen plenkontentiga sukceso. Ja ne ĉiuj kapablas paroli ĉiujn lingvojn (kiom da homoj vere sufiĉe bone regas alian lingvon, krom la gepatran ?). Ja malgraŭ grandegaj temp- kaj mon-investadoj de la sinsekvaj registaroj (jam de plurdek jaroj oni instruas lingvojn) la problemo restas. Ja aŭtomata tradukado ankoraŭ havas longan vojon por montri sin efika. Solvoj proponitaj estis multaj sed la komunik-problemo plu restas. Fronte al tio, uzado de Esperanto montris sin plej efika kaj plej taŭga : lernado multe pli rapida ol iu ajn alia lingvo, neŭtraleco, ktp. Jen koncize, pro kio IFEF celas disvolvigi Esperanton en fervojaj medioj.

IFEF estas membro de FISAIC, Internacia Federacio de la Artaj kaj Intelektaj Fervojistaj Asocioj.
IFEF aliĝis al UEA (Universala Esperanto-Asocio) en 1953.
La devizo de IFEF estas : « La reloj ligas la landojn, Esperanto la popolojn. »
IFEF grupigas membrojn en pli ol dudeko da landoj

ifef.free.fr

Eventoj

Pasintaj eventoj
🖥 Reta - 5/jun/20
Virtuala prelegkunveno de IFEF
Halle - 5/jun/20
72-a IFEF-kongreso - postkongresa programo
Frankfurt an der Oder - 29/maj/20
72-a IFEF-kongreso en Frankfurt ĉe Oder (DE) kaj Słubice (PL) Transponta Esperanto Kongreso IFEF- GEA - PEA
Słubice - 29/maj/20
72-a IFEF-kongreso en Frankfurt ĉe Oder (DE) [kaj Słubice (PL)] Transponta Esperanto Kongreso IFEF- GEA - PEA
Poznań - 20/sep/19
Jarkunveno de Pola Esperantista Fervojista Asocio
Česká Třebová - 1/jun/19
10 jaroj de Ĉeĥa Fervojista E-asocio
Uzantoj
Administrantoj

Vito Tornillo


Helpantoj