Anoncoj kaj konkursoj

Listo de aktivaj kaj venontaj anoncoj aŭ konkursoj

SEPTEMBRO

E-kurso de Multkultura & Junulara Centro de Laroque d'Olmes (FR-09) bonveniganta eksterlandajn E-istojn!

23 septembro 2020 - 21 julio 2021 en LAROQUE d'Olmes
Ni cxiusemajne proponas al novaj kaj eksaj E-lernantoj eblecon progresi en la kono de Eo kaj al tiu celo tre utilas nelokuloj!JANUARO

🖥 Junulara konkurso "La dudekaj jaroj, alia mondo?" - Premio Grabowski 2021

30 januaro - 30 septembro 2021 en Reta
La juĝkomisiono Grabowski anoncas specialan konkurson por gejunuloj, kies aĝo ne superas 25 jarojn (en la 1-a de januaro 2021), kun la temo "La dudekaj jaroj, alia mondo?"FEBRUARO

Invito al la 9a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj 2021

23 februaro - 16 aŭgusto 2021 en Donneville
La festivalo estas dediĉita al infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj. Ĉiu partoprenonto bonvolu alsendi vian videon kun registrita kanto en la lingvo Esperanto kun samtempa alsendo de la partituro kaj la teksto de la kanto – ĝis la 15-a de aŭgusto – https://www.esperanto-festivalo-vroclavo.eu.MAJO

🖥 Afrika monato 2021

1 - 31 majo 2021 en Reta
Konkurso en Vikimedio pri Afriko


🖥 Reta deklam-konkurso por prezentado de Boteva kaj renesanca poezio kaj prozo

12 - 20 majo 2021 en Vraca
Tradicia konkurso en la kadroj de la Botev-Tagoj en Vraca, BulgarioSEPTEMBRO

La 100-jara Jubilea Evento de EPA (Esperanto-Populariga Asocio)

15 - 20 septembro 2023 en Kameoka
La japana religio Oomoto enkondukis Esperanton kaj fondis la satelitan organizon en 1923. Por gratuli la nodon, ni okazigas la 100-jaran jubilean eventon.