Esperanto Thionville
Esperanto Thionville est une association créée le 8 mars 2000, selon la loi 1908. 

Elle regroupe des personnes de diverses professions d'une région française située en Lorraine à proximité des frontières belge, luxembourgeoise et allemande. Ils se considèrent chanceux, car des personnes de cultures nationales différentes vivent dans la région. A travers l'espéranto, ils partagent le plaisir de voyager, de se connaître, de découvrir la culture populaire, d’explorer, de lire et d'écouter. 

Objectifs 
 •  Faire découvrir et promouvoir l’usage de l’Espéranto par : information, manifestations culturelles, cours, stages, congrès, conférences, expositions ;
 •  Utiliser à des fins pratiques la langue internationale espéranto, afin d’améliorer la compréhension entre les hommes de toute ethnie, par une communication libre, directe et démocratique ;
 •  S’inscrire dans l’esprit des droits de l’homme, contre toute exclusion sociale, raciale, ethnique, et linguistique ;
 •  Promouvoir tout voyage individuel à des fins culturelles et d’échanges ;
 •  Accueillir des espérantistes de tous pays ;
 •  Avoir des relations d’échanges et d’expériences avec d’autres associations culturelles ;
 •  Faire découvrir notre région et sa culture.

Esperanto Thionville estas asocio kreita je la 8-a de marto, 2000, laŭ franca leĝo 1908.

Ĝi estas asocio de homoj de diversaj profesioj el franca regiono situanta en Loreno apud la belga, luksemburga kaj germana landlimoj. Ili taksas sin bonŝancaj, ĉar en la regiono vivas homoj el diversaj popolaj kulturoj. Per Esperanto ili kunpartigas la plezuron vojaĝi, interkonatiĝi, malkovri la popolan kulturon, esplori, legi kaj aŭskulti.

Celoj
 • Konigi kaj disvolvi la uzadon de Esperanto per informado, kulturaj manifestacioj, staĝoj, prelegoj, ekspozicioj. 
 • Uzadi por praktikaj celoj la internacian lingvon Esperanto por plibonigi la interkompreniĝon inter la homoj el ĉiuj gentoj per libera komunikado, rekta kaj demokrata. 
 • Enskribiĝi en la celon de la homaj rajtoj kontraŭ socia, rasisma, etna kaj lingva flanklasado. 
 • Subteni ĉiun individuan vojaĝon al kultura kaj interŝanĝa celo. 
 • Akcepti esperantistojn kaj prelegantojn el ĉiuj landoj. 
 • Akiri interŝanĝajn rilatojn kaj spertojn kun aliaj kulturaj asocioj el la movado kaj eksteraj.
 • Konigi la lokajn regionon kaj kulturon.

+33 6 60 72 50 11
eventaservo.org/o/EO_Thionville
esperantothionville(ĉe)laposte.net
Maison des Associations Raymond Queneau, 5 impasse des Anciens Hauts-Fourneaux, Zone du Gassion, THIONVILLE, FR

Administrantoj
Ĉefadministranto(j)

Ĉefadministranto rajtas aldoni novan administranton


User profile pictureAnkio

User profile pictureHENRY Bruno


Kunadministranto(j)