Instruantoj kaj prelegantoj

Ĉu vi serĉas instruanton aŭ preleganton por via evento? En la ĉi-suba listo vi trovos nomojn de homoj kiuj indikis ĉe sia profilo en Eventa Servo, ke ili pretas instrui kaj prelegi. Detalojn vi trovos ĉe la respektivaj uzantoprofiloj. Iuj homoj pretas senpage instrui kaj/aŭ prelegi, aliaj petas repagon de vojaĝkostoj aŭ etan financan rekompencon. Foje eblos veni surloke; aliuloj pretas aŭ povos pro praktikaj kialoj nur rete agi. Ankaŭ se vi ne estas organizanto de evento, eblas kontakti ilin – ne hezitu! – esperantistoj estas ĝenerale tre helpemaj.

Edukado.net

Nia partnero Edukado.net disponigas uzpretajn materialojn, informojn kaj diversajn servojn por ebligi bonkvalitan kaj modernan laboron surbaze de tutmonda kunlaboro de Esperanto-instruantoj. Ili proponas ekzamenojn de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj |

ILEI

ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi havas membrojn en la tuta mondo kaj sekciojn en pli ol 40 landoj. Ĉu vi estas instruisto en bazlernejo, mezlernejo aŭ universitato, vi gvidas Esperanto-kursojn, vi interesiĝas pri instruado, vi deziras interŝanĝi spertojn kun kolegoj, vi volas subteni instruadon de Esperanto...? -> Fariĝu membro de ILEI

Instruantoj
Brazilo
baza meza supera

Kreinto kaj administranto de Programo Mia Amiko

User profile pictureAEL
Argentino
baza

27 sinsekvaj jaroj kiel instruisto de E-o.

Hispanio
baza meza

Mi estas instruisto en publika hispana mezlernejo, kaj gimnazio ekde 2009. Mi instruas Esperanton, Hispanan, Historion, Geografion, Arton, kaj ankaŭ diverstipajn Erasmus+ kursojn por geinstruistoj pri Edukado, Esperanto, kaj Hispana lingvo, arto, historio kaj kulturo.

Irano
baza meza supera

kelkjardeka spertado de instruado en diversaj niveloj kaj diversaj lokoj (de lernejoj ĝis universitatoj) ĉeeste kaj virtuale.

Francio
baza meza

mi instruas de 20 jaroj, sed ne konstante

Svislando
baza meza supera

Mi instruis Esperanton en la Universitato de Pavio dum du jaroj kaj en Kultura Centro Esperantista (KCE) de tempo al tempo.

Belgio
baza meza

Irano
baza meza

Mi kaj miaj lernantoj amas Esperanton.

Pollando
meza supera

Instruisto pri la latina lingvo. Universitato Adam Mickiewicz, Instituto pri Lingvistiko, 1987-94.

Pollando
meza supera

Klasika filologo, iam asistento en la Instituto pri Lingvistiko de la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań, Pollando. Nun pensiulo.

Pollando
meza supera

Instruisto pri la latina kaj la helena lingvoj.

Hungario
meza

Mi instras ĉefe Esperanton, ankaŭ kiel onklino ĉe Edukado.net, ene de ĝi en Ekparolu!, kiel onklino. Estas bonega defio instrui nian lingvon, renkonti diversnivelajn uzantojn de nia komuna lingvo. La plej ofta gramatika problemo estas la uzo, aŭ ne uzo de la akuzativo, sed foj-foje aperas ankaŭ problemo kun -ig, -iĝ.

Britio
baza

La londona klubo instruas je diversaj niveloj. Vizitu nian retejon por havi pliajn informojn: https://londonaesperantoklubo.com/online-esperanto-courses.html

Togolando
baza meza

Mi instruadis Eon en IZo (2008 - 2012) kaj nun al kelkaj studentoj en la universitato de Lomé (private). Mi ankau instruas nacian lingvon (ewegbe - lingvo ewe) en kolegioj kaj liceo kaj kiel formanto de bazlernejaj instruistoj pri ewe lingvo en DF (Direction des Formations) ene de la Universitato de Lomé.

Brazilo
baza meza supera

Mi estas Cseh-instruisto. La lingvon mi instruas ekde 1984. Mi instruis laŭ la Cseh-metodo en Maceió, Fortaleza, Rio de Ĵanejro kaj en aliaj landoj (Hungario, Litovio, Danio kaj Katalunio).

Indonezio
baza

Mi estas instruisto de Esperanto en la lingva klubo de mia urbo.

Brazilo
baza meza

Matematiko

Francio
baza meza

Mi laboras en la cifereca instruado. Mi havis diversajn spertojn en instruado, kaj kelkaj pri esperanta enkonduka kurso. Baze, mi nur ŝatas paroli kun aliuloj, aŭskultante multe kaj konsilante retinstruadmaterialon.

Nederlando
baza meza

instruisto pri Esperanto dum semajnfinaj kursoj (de 1980) kaj en aliaj situacioj. Verkis du lernolibrojn. Instruas ankaŭ la nederlandan al enmigrintoj.

Germanio
baza meza supera

Mi estas profesia instruistino de la germana lingvo por ne-germanoj.

Meksiko
baza meza

Mi ĝojas instrui Esperanton. Mi studas Instruadon de la angla lingvo, kaj ankaŭ mi parolas la francan. Miaj interesoj do, estas ĉefe lernado/instruado de lingvoj. Mi instruas Esperanton pere de la kursoj de la Meksika Esperanto Federacio.

Pollando
baza

Mi estis instruisto dum kurso de esperanto

Kongo Kinŝasa
baza

Mi estas instruisto ĉe la Nacia Pedagogia Universitato (UPN) en Kinŝaso kaj ankaŭ praktikanta pastro en la Katolika Eklezio. instruado kaj mia pasio.

Hispanio
baza

Hispanio
baza meza

eventuala instruisto ĉe la loka grupejo de E-o en Valencia kaj eterna instruisto al eternaj komencantoj ĉe la loka esperantistaro de Ĉeste

Francio
baza meza supera

Mi starigas por progresantoj studperiodojn per moderna ludiga metodo, kiu miksas gramatikajn kaj paroligajn tempojn. Diplomita de ILEI pri EIT (Esperanta Instruista Trejnado).

Germanio
baza meza supera

Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar: plurjardeka aktiva rolo kiel instruistoj, kursgvidantoj, ekzamenantoj.

Francio
baza meza supera

Instruas Esperanton jam de 1991, ankaŭ eksterlande (Tajlando, Rusujo) Aktivaj, paroligaj ludoj Nun per Vacapo (WhatsApp) por afrika universitato.

Germanio
baza meza supera

Mi instruas nur rete. Mi gajnis mian unuan instruistan atestilon (majstro de matematiko - instruisto) en 1987. Mi estas la sola Esperantisto kiu sukcesis fari tri KER kompleksajn ekzamenojn dum 3 sinsekvaj jaroj (B1K, B2K, C1K): https://edukado.net/ekzamenoj/kandidatoj?v=jekel

Ĉilio
meza

Francio
baza meza

Brazilo
baza meza

Mi nuntempe instruas bazan kurson ĉe Instituto Sayuzo (@instituto.soyuz ĉe Instagramo).

Kubo
baza meza

Mi instruas ekde 2010 kaj trapasis instruistan trejnadon de KEA.

Nov-Zelando
baza meza

Italio
baza

Francio
baza meza

I-kurso (DLEK + Gerda malaperis) + 'discord' (por paroligi la gelernantoj)

Francio
baza

Brazilo
baza meza

Mi instruis Bazan kaj Progresantan kurson per PMA, ekde 2022

Tajvano
baza

a1-b1 lernantoj

Belgio
baza meza supera

Mi instruis dum 2 jaroj en Japanio kaj dum diversaj renkontiĝoj en Belgio kaj Nederlando.

Aŭstrio
meza

Bulgario
baza meza supera

Mi kunkreis/adaptis kelkajn instuhelpilojn por bulgaroj kaj lanĉis la unuajn retajn kaj teletekstajn kursojn pri Esperanto en Bulgario.

Kroatio
baza meza

mi gvidas E-kursojn dum pluraj jaroj. Membro de ILEI

Germanio
baza meza supera

Germanio
baza

Mi jam instruis al junulara grupo el Germanio kaj Pollando, dum KEKSO kaj nun havas du lernogrupojn en mia loĝurbo Braunschweig.

Svislando
baza meza supera

Mi instruis fremdajn lingvojn dum 38 jaroj profesie.

Kongo Kinŝasa
baza

Mi estas instruisto profesia ĉe Baza lernejo kaj plurfoje trejnisto pri la angla, franca lingvoj. De 2016 ĝis nun mi zorgas pri instruado de Esperanto al junuloj kaj plenkreskuloj rete kaj ĉeeste.

Germanio
baza meza

Nederlando
meza supera

Pli ol 300 individuaj sesioj en “Ekparolu!”, Zoom-lecionoj, pluraj retaj kursoj (por Londona E-Klubo kaj Pola E-Junularo), gvidado de staĝoj en Grésillon, grupaj kursoj kaj individuaj lecionoj

Danio
baza meza supera

Ekde mia 18-a vivojaro mi instruas Esperanton. Momente la instruado okazas plejparte interrete, sed mi volonte instruos ankaŭ kadre de fizikaj renkontiĝoj. Mi estas aktiva onklo ĉe "ekparolu". Mi eldonis malgrandan Esperanto-gramatikon por komencantoj. Ĝi haveblas en pluraj naciaj lingvoj.

Danio
baza

Mi instruas per Stano Marĉek La rekta metodo

Belgio
supera

Du jarojn da sperto, precipe kiel perreta instruisto. Mi ankaŭ gvidis konversaciajn rondojn.

Pollando
baza meza supera

Francio
baza meza supera

Mi estas lingvo-trejnisto pri la okcitana kaj rete pri la franca. Mi instruas Esperanton kadre de la asocio INS'EO de pli ol 10 jaroj, en diversaj eo-eventoj kaj loke en Tuluzo.

Domingo
baza meza

Kiel instruisto, ĉiu tago estas malsimila, samkiel lernantoj. Oni ne nur instruu lingvon. Kulturo/j kaj valoroj same gravas.

Hispanio
baza

Post esperantistigxi en 1995, mi jxus komencis instrui esperanton, kaj mi agnoskas ke mi tre gxuas tion. :)

Nederlando
baza

Mi instruas en studsemajnfinoj en Nederlando

Germanio
baza

Instruado jam ekde 1984

Andoro
baza meza supera

Hungario
baza meza

Mi organizas kaj gvidas kursojn en klasĉambroj kaj en la reto. Mi preferas "vivan metodon", t.e. bonetosan sed gvidatan paroligon de la kursanoj. Mi instruas ekde 20-30 jaroj en diversaj lokoj, verkis lernomaterialojn (lernolibro, sondisko, reta kurso, ktp), nuntempe mi gvidas firmaan Esperantan lingvolernejon "Lingvo-Studio" en Budapeŝto.

Germanio
meza

Hispanio
meza

Ofte mi instruas ene kaj ekster la universitato, ĉeeste kaj neĉeeste de antaŭ unu jardeko

Rusio (Eŭropo)
baza meza supera

Mi instruas rete ĉe https://italki.com/ivanov kaj ĉeeste en kursoj kaj individuaj lecionoj en mia urbo. Dum tri monatoj mi instruis en Senegalo al grupoj en Dakaro kaj Rufisko antaŭ AKE-8.

Ukrainio
baza meza supera

Diplomita Cxe-instruisto. Onklo en Edukado.net.

Belgio
meza supera

Mi plurfoje gvidis plurmonatan bazan kurson kaj instruis dum la Studosemajnfino de Esperanto Nederland al progresintoj.

Prelegantoj
Brazilo

Esperanto kaj Esperanto movado.
Borso: Teknika Analizo
Astrologio
Nuklea Teknologio

User profile pictureAEL
Argentino

Stenografio

Irano

Esperanto
Persaj arkitekturo kaj urb-desegnado
Daŭripovaj arkitekturo kaj urbdesegnado
Transhumanismo

Francio

botaniko
sorobano
librobindado

Filipinoj

Svislando

Lingvistiko, planlingvistiko, minoritataj lingvoj, lingvopolitiko, lingvoplanado, kaŭkazologio, iranologio

Indonezio

Dangdut

Francio

Cifereca ekologio
La Olimpikaj Ludoj, realeco de rakonto

Muziko kaj Muzikinstrumentoj

Nederlando

pri la roloj de sciencistoj en la provizado de informoj al oficistoj kaj politikistoj;
pri biologiaj sensencaĵoj; pri kio estas vera aŭ ne.
Prelegis antaŭe pri biologia diverseco kaj pri klimatŝanĝiĝo

Ĉinio

ĉina kulturo kaj histroio, internacia komerco, turisma vojaĝo. Mi atendas vian preleginviton.

Francio

Hispanio

(ĉiuj prelegoj prezentotaj per *POWERPOINT* --lumbildaro aŭ prezentaĵo):
>citaĵoj aŭ eldiraĵoj de famuloj en Esperanto
>proverboj en Esperanto
>mia urbo (Valencia, Hispanio)
>enĉifrado kaj elĉifrado de numeraj kaj tekstaj kodoj
>kia Esperantisto estas vi?
>mirinda sporto-scienco-arto ŝako
>kiel solvi iun ajn sudokuon
>kiel solvi la Kubon de Rubik dum malpli ol 3 minutoj
>E-o tradukita verkaro de hispanaj verkistoj
>la dua duono de la XIX-a jarcento
>simpla aritmetiko (15 plej simplaj kalkuloj)
>festoj de Fallas en Valencia

Germanio

Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar: prelegoj, prezentadoj estas haveblaj, fareblaj pri Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, pri movadaj temoj, literaturo, lingvoj, gramatiko, metodiko, ktp.

Francio

Volontulado en Tuluzo per Civita Servo

Germanio

La Internacian lingvon Esperanto mi uzas por klerigi kelkaj inter-sciencajn temojn. Inter-filozofio,-politologio,-socipsihologio,-historio.

Francio

- organizado de mia unua Lingvo-Festivalo en februaro 2020 (foto-raporto)
- Esperanto en familio, edukado en Esperanto, denaskismo (diskutrondo kun dokumentoj)
- apoj por poŝtelefono en Esperanto
- muzikado per violono: kvizo pri mondaj muzikoj, kantado kaj karaokeo, klaŭnospektaklo, fabelorakontado kun violono
- mia nuna regiono Bretonujo, en okcidenta Francujo (videaĵoj)
- oftaj eraroj en la parolata Esperanto (prezentaĵo)
- aŭtismo, Aspergersindromo... (diskutrondo kun dokumentoj)
- prezento de mia sun-elektra kuŝ-triciklo.
- instruado de Esperanto distance kaj amase per Vacapo.

Germanio

Maljunuloj povas lerni.

Kiel fariĝi aktiva maljunulo.

Tradukproblemoj de Esperanto - Hebrea Biblio

Kiel kunmeti komputilon Raspberry Pi

Brazilo

Lingvistiko; la brazila movado; brazila junula movado; ajnaj temoj.

Hispanio

Libera Mono G1
https://vimeo.com/coriinne/laliberamonosenfakvortoj
Esperanto

Respondeculo de bitarkivo.org

Kubo

Geografio, Amatora radio (antenoj, DX, elektroniko, sendriceviloj...), vikipedio, Kubo-Karibio-Ameriko, novaj teknologioj.

Nov-Zelando

Esperanto en Nov-Zelando
ALEJ agado

Slovakio

Vikipedio kaj Vikimedio ĝenerale; Spirala dinamiko (kaj parte ankaŭ aliaj modeloj de disvolviĝa psiĥologio), paco

Francio

pupteatro
origamio kaj ĝia aplikoj en sciencoj, teknikoj, arkitektuto, dezajno, arto-terapio kaj pedagogio (komunikado)
ludoj por infanoj

Brazilo

Pri prelegarto mem. Mi fakas pri TED-stilaj prelegoj.

Belgio

Blisa lingvo, veganismo, fotografio (kurso), manĝeblaj sovaĝaj plantoj (kun promeno), neŭrodiverseco, la japana lingvo, lingvolernado, poezio (komuna verkado), hajkoj (komuna verkado), sekretaj lingvoj, ...

Francio

Astronomio, planedoscienco, scienco

Aŭstrio

ajkido, esperanto, matematiko, programado

Bulgario

Mi prelegas pri diversaj temoj lige kun miaj profesioj kaj hobioj. Interalie pri:
- Verkado;
- Interreto;
- Praktika utiligado de Neŭro-Lingvistika Programado kaj Hipnoto en fremdlingva instruado kaj komunikado
k.a.

Kroatio

Kroatio (kulturo, kultura heredaĵo, kroataj kutimoj, kuirarto, literaturo, geografio, E-movado) religio (IKUE, katolikismo, ekumenismo)

Germanio

Oni jam petis de mi rete prezenti Esperanton, sian historion, uzon kaj gramatikon al studentoj kaj bone funkciis. Krome mi povas prezenti multajn Esperanto-asociojn de Germanio kaj la Verdajn Skoltojn.

Svislando

Mia preleglisto enhavas 60 titolojn. Ĝi vidiĝas tie: https://mirejo3.blogspot.com/2019/11/la-prelegoj-de-mirejo.html

Germanio

Usono

scienco, esperanto, kulturo, ateismo, filozofio,kemio, kinoarto, poezio, kuba literaturo kaj historio, Kubo

Nederlando

Esperanto-movado, Esperanto-literaturo, Esperanto-kulturo, historio de Esperanto

Francio

- Volontulado per franca Civita Servo
- Okcitanaj kulturo kaj lingvo.

Domingo

Diversaj aferoj rilate al la kulturo/j de mia lando kaj insulo.

Pri kio vi ŝatus aŭskulti domingano prelegi? =)

Germanio

pacifismo, eminentuloj el Berlino, speciale Vanselow, Kliemke, Wüster, Metzger kaj multaj aliaj, kiuj estas forgesitaj

Germanio

Esperanto
medioprotektado

Hungario

Amasa instruado de Esperanto - spertoj en Hungario / Esperanto kaj la merkato - baza kurso pri merkatiko kaj manaĝado. / Geokaŝado - ekskursoj por retrovi kaŝitajn trezor-punktojn en diversaj lokoj (socia kaj turisma ludo)

Ĉinio

1. Praktiko de Esperanton en mia laboro;
2. Realigo de la celoj de Unesko per Esperanto.
3. Reklamo de Esepranto en nacia lingvo.
4. Ĉina kulturo.
5. Esperanto-Movado en Ĉinio.

Germanio

Klimatoŝanĝiĝo, energiteĥniko, artifika intelekto.

Ĉeĥio

Hispanio

Mi prelegas pri aferoj rilatitaj al la homa konduto, ĉefe pri kiel esplori kaj pri psika rigardado de la nuntempo

Italio

Stereotipoj kaj antaŭjuĝoj kontraŭ Islamo;
Ne-turista turismo (Hispanio, Pollando)

Rusio (Eŭropo)

Mi prelegis pri etnaj minoritatoj en Rusio, speciale ofte pri osetoj kaj la oseta lingvo.

Ukrainio

Mi pretas prelegi pri biciklistoj-esperantistoj

Germanio

Papua Nov- Guineo
Kristanismo

Belgio

Vidu https://nevelsteen.info/prelegoj/