Hérouville Esperanto
La monata poliglota kafejo
Unu el la plej bonaj manieroj por esplori la kulturajn riĉaĵojn de la planedo estas la praktikado aŭ malkovro de fremdaj lingvoj kaj fari neforgeseblajn renkontojn kun homoj el la tuta mondo ĉirkaŭ bona kafo. Trovu nin regule ĉe la kafejo Polyglotte Hérouville Saint Clair!

Malgranda biblioteko
Pli ol nur ponto inter la kulturoj de la tuta mondo, Esperanto havis tre fruan kulturon. Kvankam ankoraŭ ekzistas debato en la Esperanto-komunumo pri tio, ĉu temas pri propra kulturo aŭ interkulturo, Esperanto havas sian propran literaturon, muziko kaj gazetaro. Siaflanke, la asocio havas modestan bibliotekon de ambaŭ tradukoj kaj originala literaturo kaj kreskis konstante tra la jaroj.

Kursoj
La asocio organizas Esperanto-klasojn ĉe la Asocia Domo. Ili estas malfermitaj al ĉiuj kaj disvastigitaj sur tri niveloj. Eblas veni por pluraj senpagaj provaj klasoj. En okazo de membreco, la kontribuo por la jaro estas 25 €. Ĉi tiuj kursoj tamen ne okazas dum lernejaj kaj publikaj ferioj.

Le café mensuel
Quoi de mieux que d’explorer les richesses culturelles de la planète à travers la pratique ou la découverte de langues étrangères et de faire des rencontres inoubliables avec des personnes du monde entier autour d'un bon café. Retrouvez nous régulièrement au Café Polyglotte d'Hérouville Saint Clair !

Une petite bibliothèque
Plus qu'une simple passerelle entre les cultures du monde entier, l'Espéranto s'est très tôt doté d'une culture propre. Bien qu'un débat demeure toujours au sein de la communauté espérantiste pour savoir s'il s'agit d'une culture propre ou d'une inter-culture, il n'en demeure pas moins que l'Espéranto dispose de sa propre littérature, musique et presse. Pour sa part, l'association dispose d'une modeste bibliothèque regroupant tant des traductions que de la littérature originale et qui n'a de cesse de s’étoffer au fil des ans.

Cours
L'association organise des cours d'Espéranto à la Maison des associations. Ils sont ouverts à tous et répartis sur trois niveaux. Il est possible de venir pour plusieurs cours d’essai gratuitement. En cas d'adhésion, la cotisation pour l'année est de 25 €.  Ces cours n'ont toutefois pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

sites.google.com/view/herouville-...
herouville-esperanto(ĉe)sfr.fr
1018 Boulevard du Grand Parc Porte 10, Hérouville-Saint-Clair, FR

Administrantoj
Ĉefadministranto(j)

Ĉefadministranto rajtas aldoni novan administranton


User profile pictureHérouville-Espéranto

User profile pictureNæthano


Kunadministranto(j)