Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro
La Esperantista Asocio de Rio-de-Ĵanejro (AERJ) estas neprofitcela kultura asocio fondita la 30-an de marto 1942. Ĝiaj ĉefaj celoj estas la instruado, disvastigo kaj akcelo de la uzado, en Rio-de-Ĵanejro, de la lingvo Esperanto, iniciatita de la pola-juda kuracisto kaj humanisto L.L.  Zamenhof. Inter la aktualaj aktivadoj farataj de AERJ estas la organizado de la Esperantaj Ŝtataj Renkontiĝoj (jaraj), la Trejnado por Esperanto-Instruistoj (jaraj) kaj la Itineraj kulturaj renkontiĝoj de AERJ (monataj) kiuj okazas en la tuta ŝtato.  La AERJ ankaŭ redaktas la revuon Rio Esperantista, en Esperanto, kaj prizorgas la dulingvan bultenon AERJ Informa. Krome, la Asocio tenas gravan kolekton de libroj kaj revuoj en Esperanto en sia biblioteko Carlo Bourlet, disponebla por membroj, kaj librovendejo. Ĝi estas aligita al Brazila Esperanto-Ligo, kun sidejo en Braziljo-DF, kaj al Tutmonda Esperanto-Asocio, kun sidejo en Roterdamo, Nederlando.

A Associação Esperantista do Rio de Janeiro (AERJ) é uma associação cultural sem fins lucrativos, fundada em 30 de março de 1942. Seus principais objetivos são o ensino, a divulgação e o fomento do uso, no Rio de Janeiro, do idioma Esperanto, iniciado pelo médico e humanista judeu-polonês L.L. Zamenhof. Dentro das atuais atividades realizadas pela AERJ encontram-se a organização dos Encontros Estaduais de Esperanto (anuais), dos Treinamentos para Instrutores de Esperanto (anuais) e das reuniões culturais AERJ Itinerante (mensais) que acontecem por todo o Estado. A AERJ também edita a revista Rio Esperantista, em esperanto, e mantém o boletim AERJ Informa, bilingue. Além disso, a Associação mantém um importante acervo de livros e revistas em esperanto em sua biblioteca Carlo Bourlet, à disposição dos associados e uma livraria. É filiada à Liga Brasileira de Esperanto, sediada em Brasília-DF, e à Associação Mundial de Esperanto, sediada em Roterdã, na Holanda.

www.aerj.org.br/
disvastigo.aerj(ĉe)gmail.com
Rio de Janeiro, BR

Administrantoj
Ĉefadministranto(j)

Ĉefadministranto rajtas aldoni novan administranton


User profile pictureAllan Argolo

User profile pictureMatheus Arantes


Kunadministranto(j)

User profile pictureAristophio Andrade Alves Filho

User profile pictureFernando Maia Jr

User profile pictureVitor Mendes