🖥 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI (VEKI)
Konferenca Temo «Interlingvistiko kaj Esperanto en Universitatoj»

Internacia

Fine de julio okazos 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI, mallonge VEKI, kun retaj prelegoj kaj debatoj : de la 25-a ĝis la 31-a de julio 2020. 


Por ĉiuj instruistoj, kursgvidantoj, homoj, kiuj interesiĝas pri edukado, por ĉiuj.

Aliĝu nun!


Programo de la konferenco VEKI:

Vidu la tempotabelon sube.

Programo por VEKI

La 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI 2020

18-an de julio 2020

 

1-a Tago sabate 25-an de julio 2020 je la 15-a horo UTC+2

Unua sesio, ĉefplado : Malfermo

15 :00 UTC + 2 Inaŭgura malferma parolado (Mireille Grosjean)

15 :20 UTC + 2 Salutado de la prezidanto de UEA (Duncan Charters)

15 :30 UTC + 2 Inaŭgura prelego pri la konferenca temo : "Interlingvistiko kaj Universitato: pripensoj el fakula vidpunkto". (prelegonto Prof D-ro Davide Astori) 
 
17 :00 UTC + 2 Deklamado (Miguel Fernandez). Verkoj de L. L. Zamenhof, Hector Hodler, Herman Lodewyckx, Miguel Fernandez.

17 :30 UTC + 2 Anstataŭ nacia vespero : planeda pripenso (Mireille Grosjean)

18 :00 UTC + 2 Muzika konkludo, kantado (Miguel Fernandez) 

 

1-a Tago sabate 25-an de julio je la 22-a horo UTC+2

Dua sesio : Azia tagiĝo

22 :00  UTC+2  Japana jogo (Mireille Grosjean)

22 :30 UTC+2  Faktoj kaj Fantazioj, esprimoj kaj poemoj pri la MATENO (Mireille Grosjean kaj Aurora Bute)

 

2-a Tago dimanĉe 26-an de julio je la 5-a horo UTC+2

Unua sesio : Kalifornia sunsubiro   Strukturoj kaj Komitato

05 :00 UTC + 2 Strukturoj (video-instruiloj pri UN, UNESKO, Eŭropo, Esperanto-Movado, k.a.)

06 :00 UTC + 2 Strukturoj de la Ligo (sekcioj, reprezentantoj, kontaktpersonoj)

06 :30 UTC + 2 Strukturo de la informkanaloj de ILEI al la Movado kaj al la ekstero.

07 :00 UTC + 2 Koncerto de Ralph Glomp

 

 

 

2-a Tago dimanĉe 26-an de julio je la 15-a horo UTC+2

Dua sesio : Ĉefplado

15 :00 UTC + 2 Kunsido de la ILEI-Komitato

19 :00 UTC + 2 : Koncerto de Amira CHUN

 

2-a Tago dimanĉe 26-an de julio je la 22-a horo UTC+2

Tria sesio : Azia tagiĝo

22 :00 UTC + 2 Japana jogo.

22 :30 UTC + 2  Naskiĝtago de Esperanto. Koncertumos : surprizo por ĉiuj….

 

3-a Tago Lundo 27-an de julio 2020 5-a horo UTC+2

Lingva Festivalo

Unua sesio : Kalifornia Sunsubiro

05 :00 UTC + 2 : Komparo inter du planlingvoj :  Rumantsch Grischun (svisa lingvo lanĉita en 1985) kaj Esperanto (Mireille Grosjean)

06 :00 UTC + 2 : «En la regiono de cent miloj da kantoj... » (prezento de la ĉuvaŝa lingvo kaj Ĉuvaŝio de Elena Nadikova)

07 :00 UTC + 2 : Prezento de la rusa lingvo (Elena Nadikova)

08 :00 UTC + 2 : Prezento de la rumana lingvo (de Aurora Bute)

09 :00 UTC + 2 : Koncerto : Mikaelo Bronŝtejn

 

Dua sesio : Ĉefplado

15-a horo UTC + 2 : "Muzaiko en instruado de la internacia lingvo Esperanto (viva prelego (kun viva demandoj-respondoj sesio) de kunlaborantoj de la radioelsendejo MUZAIKO)"

16-a horo UTC + 2  : «Resumo de la ajnua lingvo» (indiĝena lingvo de Japanio) (prezento de JOKOJAMA Hirojuki)

17-a horo UTC + 2  : Prezento de la urdua lingvo (de Giridhar Rao)

18-a horo UTC + 2  : Prezento de la japana lingvo (prezento de SATO Ryusuke)

19 :00 UTC + 2 : Koncerto : Anjo Amika

 

Tria sesio : Azia Tagiĝo

22 :00 UTC + 2 

Japana jogo

22:30 UTC + 2

Lingvaj kafejoj (prezento de Mireille Grosjean)

23 :00 UTC + 2

Lingvaj kvizoj, interesaĵoj, allogaĵoj ktp

Pliaj programeroj aperos


 

4-a Tago Mardo 28-an de julio 2020 

 

Esperanto, interlingvistiko en universitatoj

 

Unua sesio : Kalifornia sunsubiro

07 :00 UTC + 2

Nina Danylyuk : Interlingvistiko kaj esperantologio en la universitata Esperanto-centro en Ukrainio
 
08:00 UTC + 2
Ilona Koutny: Universitata instruado de Esperanto, esperantologio kaj interlingvistiko
 
09 :00 UTC + 2

Vicente Manzano Arrondo : Esperanta strategio en Universitatoj
 
Dua sesio: Ĉefplado
 
15:00 UTC + 2
So Jinsu: De ‘Nova Realo’ al ‘Nova Normalo’
 
16:00 UTC + 2
Grupo el la ILEI-Komisiono pri universitata agado: ILEI-ESF-Laborgrupo pri
Esperanto kaj Universitato
 
17:00 UTC + 2
Federico Gobbo: Ses difinoj serĉantaj fakon:  interlingvistiko inter komuniko
kaj fikcio
 
 
18:00 UTC + 2
Philippe Planchon: Tipologiaj demandoj kaj perspektivoj rilate al la konstruitaj lingvoj
 
19:00 UTC + 2
Philippe Planchon: Diakronio kaj evolu-fazoj de la leksiko kaj de la vort-farado en Esperanto
 
Tria sesio: Azia Tagiĝo
 
22 :00 UTC + 2

Davide Astori : Interlingvistiko kaj Esperantologio en la nuntempa itala universitata medio
 
23 :00 UTC + 2

Ivan Eidit Colling : Esperanto kaj interlingvistiko en Federacia Universitato de Paranao, Brazilo: historio, atingoj kaj perspektivoj
 

 

5-a Tago Merkredo 29-an de julio 2020 Tago de la Ligo

Unua sesio je la 5-a horo UTC+2 Kalifornia sunsubiro

La Ligo kaj ĝia historio. Filmoj pri antaŭaj eventoj ĉirkaŭ la Ligo, kongresoj de la Ligo.

05 :00 UTC + 2 : Porto Novo 2008, Montevideo 2014, Nyíregyháza 2016, Pusan 2017, la ILEI-arboj kreskas en Porto Novo kaj Montevideo.

06 :00 UTC + 2 : pri la Ligo, pri Ekzamenoj, pri la Tria Tutmonda Kolokvo 2015, pri Scio Sen Bariloj.

07 :00 UTC + 2 Prelego Mireille Grosjean 2020 « Paŝoj al jesa rezolucio, pri Montevideo 1954 »

09 :00 UTC + 2 Koncerto de Perla Mielo

 

Dua sesio je la 15-a horo UTC+2   Ĉefplado

La Ligo

15-a horo UTC + 2 : Internacia Pedagogia Revuo. Podia diskuto kun Jozefo Nemeth, Mireille Grosjean, Ivan Colling, Jérémie Sabiyumva.

16-a horo UTC + 2  : Juna Amiko. Podia diskuto kun Stano Marcek, Mireille Grosjean, Zsofia Korody, Monika Molnar, Manuela Burghelea, Elena Nadikova.

17-a horo UTC + 2  : Esperanto Instruista Trejnado EIT. Podia diskuto kun Katalin Kovats, Mireille Grosjean, Elisabeth Le Dru, Nicolau Dols kaj Vicente Manzano Arrondo.

18-a horo UTC + 2  : Nova eldono de la Manlibro pri Instruado de Eo. Podia diskuto kun Katalin Kovats kaj Mireille Grosjean

19 :00 UTC +2

Koncertumos : surprizo por ĉiuj….

 

Tria sesio je 22-a horo UTC+2   Azia Tagiĝo

22 :00 UTC + 2 

Japana jogo

22 :30 UTC + 2

Gastronomia Rondo

Kun pladoj el Rusio, Armenio, Svislando. Pliaj filmetoj estas bonvenaj.

 

6-a Tago ĵaude 30-an de julio Tago de Pedagogio

Unua sesio je la 5-a horo UTC+2   Kalifornia sunsubiro

05 :00 UTC + 2 

Filmoj pri pedagogiaj konsideroj kiel stimulado al legado : Mireille Grosjean pri metodoj – pri tabelvortoj – pri lernhelpa efiko de Esperanto – kia estas / estu bona instruisto ? – Mustafa Guzelgöz, bibliotekisto kun azeno, prezentita de Oykü Mete, kun sekvo fare de Mireille Grosjean pri bibliobusoj kaj stimulado al legado, pri Esperanto-Sumoo. 

07 :00 UTC + 2  

Prelego de Mireille Grosjean : Piaget ne atingis Afrikon.  

07 :30  UTC + 2  

Prelego de Penny Vos : Nova instrulibro

08 :30  UTC + 2  

Pál Gajdos kune kun Perla Mielo kaj Mireille Grosjean traktos la temon: kantado dum lingvoinstruado. Kun praktikaj ekzercoj.
 

Dua sesio je la 15-a horo UTC+2    Ĉefplado

15 :00  (UTC + 2)

Renato Corsetti : Ni instruu Esperanton kiel Esperanton, ne kiel la latinan aŭ la anglan.

16 :00  (UTC + 2)

Muriel Caré : Kiel aspektas virtuala instruado?

17 :00  (UTC + 2)

Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova : Sperto de instruado de Eo en rusia universitato de Amikeco inter popoloj

18 :00  (UTC + 2)

Monika Molnar : "Kantoj  kaj Kajto 🪁 en la instruado 🏻‍ konkrete"

19 :00  (UTC + 2)

Ariadna Garcia Gutierrez : Interkulturaj valoroj de Esperanto kaj ĝia influo en la instruado de fremdaj lingvoj

 

Tria sesio je la 22-a horo UTC+2   Azia Tagiĝo

22 :00 UTC+2   Pri milito kaj paco, kaj memoraĵoj pri Hiroshima kaj Nagasaki (en tri partoj) 75 jarojn poste. Mireille Grosjean prezentos historian enkondukon. Osioka Taeko prezentos la vivon de Sinjorino Pak el Koreio en Japanio dum la milito. Mireille Grosjean analizos la temon kaj prezentos la devon de instruistoj fari lokon en siaj kursoj por tiaj eventoj kaj por pacedukado.

 

7-a Tago vendrede 31-an de julio : AMO-seminario 66 kaj Konkludo

Unua sesio je la 5-a horo UTC+2    Kalifornia sunsubiro. 

Aktivula laboro en la kampo de eksteraj rilatoj.

06 :00 UTC + 2

Laboro ĉe UN kaj UNESKO.  Prelegas Mireille Grosjean   

Registraĵoj de Radio Muzaiko pri aktivula laboro ĉe UN. Parolas Mireille Grosjean 

08 :00   UTC + 2

Eo 2009 Homrajta Konsilio de UN. Duminuta deklaro en la franca.

Virinoj kantas

4 filmoj premiitaj de ILEI okaze de la Jaro de la Lernanto 2017 

Jam delonge ekzistantaj gazetoj, prezento en la Centra Oficejo de UEA.

09 :00   UTC + 2

Ni volas esti konataj de UNESKO, ni konu UNESKO-n. UNESKO-Kuriero en niaj klasĉambroj

 
Dua sesio je la 15-a horo UTC+2    Ĉefplado
 
Instruistoj kiel aktivuloj : AMO 66 : Instruistoj - iliaj roloj, taskoj kaj respondecoj
 
15 :00 UTC+2    : Podia diskuto kun Katalin Kovats, Stano Marcek, Monika Molnar, Mireille Grosjean. Temo : instruistoj gvidas lernadon (Mirejo ne skribis : transdonas sciojn….) iliaj taskoj, respondecoj, devoj, motivadoj
 

17 :00 UTC+2    : Podia diskuto kun François Hounsounou, Mireille Grosjean, Elena Nadikova, José Antonio Vergara. Temo : instruistoj estas homoj kun infanoj kaj junuloj. Ĉu pli da viroj, pli da virinoj en tiu profesio? Ĉu tuŝi au ne tuŝi ? Ĉu puni au ne puni ? Ĉu bati au ne bati ? Perdo de prestiĝo - malfacila profesio. Junulinoj tentas instruistojn.

 

19 :00 UTC +2

Koncerto : Fransoazo

 

Tria sesio je la 22-a horo UTC+2   Azia Tagiĝo

Konkludo

Provos fari bilancon de la semajno : Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI

Koncertumos : surprizo por ĉiuj….

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Venonta eldonado de la programo de VEKI : 25-an de julio 2020, en la tago de la komenco de la evento.

 Dosieroj
📸 Raportoj

🥳 Aldonu ligilojn al raportoj 🎉

Informoj

veki.ilei.info
veki(ĉe)ikso.net

Interesiĝintoj

Administranto