Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio
La Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio (IKEF) laŭ sia statuto celas al la disvastigo de la internacia lingvo Esperanto en la kampoj komerco, ekonomio kaj ekonomia scienco. Ĝi provas atingi tiun ĉi celon per jenaj agadoj:
  • helpi membrojn kiuj uzas Esperanton en siaj komercaj rilatoj, ekzemple faciligante reciprokajn interŝanĝojn de informoj
  • eldoni ĝisdatigitajn fakajn terminarojn
  • ebligi renkontiĝojn de membroj, organizi studseminariojn kaj aliajn eventojn
  • eldoni fakan revuon aŭ bultenon kaj subteni tiuspecajn eldonadojn
  • aperigi fakajn artikolojn en la Esperanta gazetaro
  • retlisto Komerco por esperanto-parolantaj komercistoj: rapida ilo por internacie kontakti komercistojn kaj profesiulojn el plej diversaj fakoj

www.ikef.info

Eventoj

Pasintaj eventoj
🖥 Reta - 28/nov/21
79a AMO-Seminario (kunlabore kun IKEF)
Siano(Xi'an) - 21/nov/21
42a Dimanĉa Kunveno(DK) de IKEF
🖥 Siano(Xi'an) - 7/nov/21
40a DK (Dimanĉa Kunveno) de IKEF
🖥 Reta - 24/okt/21
38a DK (ĉiuDimanĉa Kunveno de IKEF)
🖥 Reta - 22/maj/21
7a SAF (Sabata Akademia Forumo de Esperanto en Ĉinio)
🖥 Reta - 28/mar/21
La 1a Sezona kunveno de IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio)
🖥 Reta - 28/mar/21
La 1a Sezona kunveno de IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio)
🖥 Reta - 15/dec/20
La 4a Komuna Konferenco de IKEF 2020: Zoom
🖥 Reta - 8/nov/20
Retkunveno de IKEF