Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio
La Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio (IKEF) laŭ sia statuto celas al la disvastigo de la internacia lingvo Esperanto en la kampoj komerco, ekonomio kaj ekonomia scienco. Ĝi provas atingi tiun ĉi celon per jenaj agadoj:
  • helpi membrojn kiuj uzas Esperanton en siaj komercaj rilatoj, ekzemple faciligante reciprokajn interŝanĝojn de informoj
  • eldoni ĝisdatigitajn fakajn terminarojn
  • ebligi renkontiĝojn de membroj, organizi studseminariojn kaj aliajn eventojn
  • eldoni fakan revuon aŭ bultenon kaj subteni tiuspecajn eldonadojn
  • aperigi fakajn artikolojn en la Esperanta gazetaro
  • retlisto Komerco por esperanto-parolantaj komercistoj: rapida ilo por internacie kontakti komercistojn kaj profesiulojn el plej diversaj fakoj

www.ikef.info

Administrantoj
Ĉefadministranto(j)

Ĉefadministranto rajtas aldoni novan administranton


User profile pictureChielismo@IKEF

User profile pictureJohn Huang

User profile picturesurush mohammadzadeh


Kunadministranto(j)

User profile pictureAndy Blair

User profile pictureEnkhee Chimedtseren

User profile pictureFernando Maia Jr

User profile pictureIrana Esperanto-Asocio

User profile pictureStefan MacGill

User profile pictureZhang Changsheng