Esperanto-societo en Turku
EST alvokas membrojn kaj amikojn en sudokcidenta Finnlando renkonti en aranĝoj de la asocio. Ni havas du esperantlingvajn ĉiĉeronoj kiuj volonte montros al vi la urbon. Vizitoj kune al lokaj muzeoj okazas multfoje dum la jaro.

Ni renkontiĝas ĉiusemajne dum kursoj en la Civitana Instituto de Aurala, nia kunlaboranto en instruado de la internacia lingvo. Kursoj por elementanoj kaj progresantoj de septembro ĝis decembro kaj de januaro ĝis aprilo. Vidu www.aurala.fi (nur finnlingvaj paĝoj).

Ĵaŭde ni havas preskaŭ ĉiun semajnon dum la jaro renkonton en iu kafejo en la centro de la urbo. Bonvolu kontaktiĝi kun ni, se vi vizitas nian urbon.

Bonvenon!

finnababilejo.fi/kalendaroj/
Turku, FI

Eventoj

Pasintaj eventoj
Turku - 8/sep/22
Kafeja renkonto
Turku - 1/sep/22
Kafeja renkonto
Uzantoj
Administrantoj

EAF


Helpantoj