55-a Brazila Kongreso de Esperanto
NULIGITA Por batali kontraŭ la KOVIM-19.
kaj 40-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso

InternaciaLoka

Kongresa retejo: http://esperanto.org.br/bke/

Kongresa paĝo ĉe Brazila Esperanto-Ligo:
http://esperanto.org.br/info/index.php/participe/kongresoj

Aliĝo:
(1) brazilanoj: http://belabutiko.esperanto.org.br/abonservo/index.php/congresso-e-eventos.html;
(2) eksterlandanoj kompleze uzu la PDF-aliĝilon: http://esperanto.org.br/info/dok/bke/55bke/aligxilo.pdf (post plenigo sendu ĝin al bel@esperanto.org.br; pagoj eblas al la UEA-konto de BEL: beli-r).
Dosieroj