Bibliaj Tagoj 2025
Prelegoj kaj diskutoj pri bibliaj temoj, preĝoj, kantado, ekskursoj. Ni atendas 30 partoprenantojn.

Internacia

Alighilo2025_e.pdf 823 kB
Kun interalie: pastro Wolfram Rohloff (tema programo), Stefan Lepping (muziko), Rudolf Fischer (organizado), Ulrich Matthias (turisma programo) 

Ni uzos la preĝ- kaj kantlibron ADORU.

Dum ekskursoj ni vizitos la belegan regionon de la mezrejna valo, ekzemple la faman rokon Loreley, kiu troviĝas nur 7 km for de nia junulargastejo

Dum pasintaj Bibliaj Tagoj la plimulto de la partoprenantoj estis kristanoj el diversaj eŭropaj landoj kaj eklezioj, sed ne nur: Bonvenas ĉiu, kiu ŝatas diskuti kaj lerni pri religio aŭ Biblio. 
Dosieroj