Esperanto kaj Esperantogården - hodiaŭ kaj estonte ☆ Esperanto och Esperantogården - nutid och framtid
Venu pli frue, ekzemple jam merkrede, restu pli longe, ekzemple ĝis mardo ...

Loka

Ĉe Esperantogården estas ĉambroj kaj por turistoj kaj ĉiuspecaj grupoj, kaj - precipe - por la Esperanto-movado en ĉiuj ĝiaj formoj.  Ĝuste por tiuj el vi, kiuj jam konas aŭ havas aktivan intereson pri Esperanto, estas por tiu ĉi renkontiĝo en septembro-oktobro 2022.
 Tiu ĉi renkontiĝo estas por tiuj el vi, kiuj vere zorgas: Kion oni povas fari por vento en la veloj de la Esperanto-ŝipo kun unika lingvo en la kargo - kaj la tuta materialo, kiu estas disĵetita tra la lando kaj en Lesjöfors?  Kio estas la rolo de Esperantogården kaj kiel ni povas venki la malfacilaĵojn de administrado de nia propra kursbieno?  Kiel ni solvas la financojn, renovigojn, volontulojn, kiuj volas helpi?
 Ni bezonas komunan renkontiĝon kun Esperanto-organizoj, estraroj, grupoj kaj individuoj.
 Jen kiel ni volas ricevi la unuajn informojn pri la evento.  Ni poste plenigos la detalojn.
---
Kom tidigare exempelvis redan på onsdagen, stanna längre, exempelvis till tisdagen ... det finns rum på Esperantogården såväl för turister och grupper av alla de slag, som - särskilt - för Esperantorörelsen i alla dess former. Det är just för dig som redan kan eller har ett aktivt intresse för esperanto som den här träffen i månadsskiftet september-oktorber 2022 är till för.
Den här träffen är för dig som verkligen bryr sig: Vad finns att göra för att få vind i seglen på esperantoskutan med ett unikt språk i lasten - och allt material som finns spritt runt om i landet och i Lesjöfors? Vad är Esperantogårdens roll och hur kan vi övervinna svårigheterna att driva en egen kursgård? Hur löser vi finanserna, renoveringar, frivilliga som vill hjälpa till?
Vi behöver ett gemensamt möte med esperantoorganisationer, styrelser, grupper och enskilda.
Så här vill vi få ut första informationen om evenemanget. Detaljerna fyller vi på så småningom.
📸 Raportoj

🥳 Aldonu ligilojn al raportoj 🎉